UYARI

İnternet sitemize üye olan ve alışveriş yapan her müşteri, tarafımızdan düzenlenmiş olan aşağıdaki satış sözleşmemizin tüm maddelerini başka bir ihbara gerek kalmadan okumuş ve kabuletmiş sayılır.

 

www.karabatak.com MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

İş bu sözleşme 13.06.2003 tarih ve 25137 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik gereği internet üzerinden gerçekleştiren satışlar için sözleşme yapılması zorunluluğuna istinaden düzenlenmiş olup, maddeler halinde aşağıdaki gibidir.

MADDE 1- KONU

İş bu sözleşmenin konusu, SATICI’nın, ALICI’ya satışını yaptığı, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun-Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin kapsamaktadır.

MADDE 2

2.1- SATICI BİLGİLERİ

Ünvan: Nassau Dış Ticaret Ve Limited Şirketi

Adres: Kemankeş karamustafa Paşa mahallesi Kara Ali kaptan Sokak No 5 Karaköy- Beyoğlu İstanbul

Tel:

Bundan böyle ‘Nassau’ olarak adlandırılacaktır.

MADDE 2.2- ALICI BİLGİLERİ

Müşteri olarak www.karabatak.com alışveriş sitesine üye olan ve/veya alışveriş yapan kişi.
Üye olurken ve/veya alışveriş yaparken kullanılan adres ve iletişim bilgileri esas alınır.

 

MADDE 3- SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN BİLGİLERİ

Malın/ Ürünün / Hizmetin türü, miktarı, marka/modeli, adedi, satış bedeli, ödeme şekli, siparişin sonlandığı andaki bilgilerden oluşmaktadır.

MADDE 4- GENEL HÜKÜMLER

4.1- ALICI, Madde 3’te belirtilen sözleşme konusu ürün veya ürünlerin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin tüm ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

4.2- Sözleşme konusu ürün veya ürünler, yasal otuz (30) günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için ALICI’NIN yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde ALICI veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir. Bu süre ALICI’ YA daha önce bildirilmek kaydıyla en fazla on (10) gün daha uzatılabilir.

4.3- Sözleşme konusu ürün, ALICI’ DAN başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden Nassau sorumlu tutulamaz.

4.4- Nassau, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun şekilde teslim edilmesinden sorumludur.

4.5- Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu sözleşmenin imzalı nüshasının Nassau’ya ulaştırılmış olması ve bedelinin ALICI’nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, Nassau ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

4.6 – Ürünün tesliminden sonra ALICI’ya ait kredi kartının ALICI’nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini Nassau’ya ödememesi halinde, Mesafeli Satışlar Yönetmeli 15 ve ilgili diğer maddeleri uyarınca, teslim edilen ürün hijyen açısından iade edilemeyecek ve cayma hakkının kullanılamayacaknitelikte ürün olması halinde ALICI ürün bedelini ödemekle aksi halde aleyhine hukuki işlem başlatılacağını kabul eder. ALICI’nınürünü aynı kargo şirketine beyanda bulunarak teslim almaması halinde ürün bedeli ile ilgili karşılıklı yükümlülük ortadan kalkar. ALICI, sözleşme konusu ürünün gıda ürünü olduğunu ve ilgili yönetmelik uyarınca paketi yırtık, bozuk, bayat vs olmaması dışında kalan sebeplerle iade edilemeyecek ürün olduğunu ve bu hallerde tutanak tutulmadan teslim alınması halinde şartlara uygun şekilde teslim edilmiş sayılacağını, bu nedenle ürünü kontrol ederek alma ve durumu kargo şirketinin elemanı ile tutanak altına alma yükümlülüğünün kendisinde olduğunuve kabul eder. Ürünün paketinin yırtık olması ve bu nedenle teslim alınmaması halinde nakliye giderleri ALICI’ya aittir. 


4.7- Nassau mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI’ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI’nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar on (10) gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir.

4.8 –eğer varsa, ürünlere ait garanti belgesi SATICI tarafından gönderilir. Garanti belgesi ile satılan ürünlerden olan veya olmayan ürünlerin arızalı veya bozuk olanlar, garanti şartları içinde gerekli onarımın yapılması için Nassau’ya gönderilebilir, bu takdirde kargo giderleri Nassau tarafından karşılanacaktır. Gıda ürünleri açısından garanti belgesi uygulamasının mümkün olmadığı ALICI tarafından kabul edilmiştir. ALICI’nın hakları madde 4.6 da belirtilmiştir.

4.9- İşbu sözleşme tüm maddeleri ile ALICI tarafından okunmuş kabul edilir  ve sanal ortamda siteye kayıt olma esnasında sözleşme onay kutucuğunun işaretlenmesi ile birlikte ya da herhangi bir sipariş verilmesiyle birlikte kabul edilmiş ve imzalanmış sayılmaktadır. ALICI, işbu Sözleşmenin tümüyle okunup anlaşılmasından bizzat sorumlu olduğunu kabul eder.

MADDE 5- CAYMA HAKKI

 

ALICI, sözleşme konusu ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren yedi (7) gün içinde cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde Nassau’ya faks, mail veya telefon ile bildirimde bulunulması ve ürünün ilgili madde hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya ALICI’ya teslim edilen ürünün Nassau’ya gönderildiğine ilişkin kargo teslim tutanağı örneği ile fatura aslının iadesi zorunludur. Bu belgelerin ulaşmasını takip eden yedi (7) gün içinde ürün bedeli ALICI’ya iade edilir. Fatura aslı gönderilmez ise KDV ve varsa sair yasal yükümlülükler iade edilemez. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen ürünün kargo bedeli ALICI tarafından karşılanır.

Mesafeli Satışlar Yönetmeli 15 ve ilgili diğer maddeleri uyarınca, kapalı ve hijyenik pakette gönderilen gıda ürünü iade edilemeyecek ve cayma hakkının kullanılamayacak nitelikte üründür. Niteliği itibariyle iade edilemeyecek ürünler, tek kullanımlık ürünler, hızlı bozulan veya son kullanım tarihi geçen, tüketicinin özel istek ve talepleri uyarınca üretilen veya üzerinde değişiklik ya da ilaveler yapılarak kişiye özel hale getirilen ürünler için cayma hakkı kullanılamayacağı ALICI tarafından anlaşılmış ve kabul edilmiştir.

Ödemenin kredi kartı veya benzeri bir ödeme kartı ile yapılması halinde tüketici, kartın kendi rızası dışında ve hukuka aykırı biçimde kullanıldığı gerekçesiyle ödeme işleminin iptal edilmesini talep edebilir. Bu halde, kartı çıkaran kuruluş itirazın kendisine bildirilmesinden itibaren on (10) gün içinde ödeme tutarını tüketiciye iade eder. Ancak, niteliği itibari ile iade edilemeyecek ürünlerin teslim alınıp ALICI tarafından açılması halinde bedel iade mümkün değildir. Madde 4.6 hükümleri saklıdır.

MADDE 6- SİPARİŞ İPTALİ

 

Herhangi bir sebepten dolayı, verdiğiniz siparişi iptal etmek istediğinizde tek yapmanız gereken bize telefon, mail veya sitemizim mesaj bölümünden ulaşmaktır. Siparişleriniz gerekçe ibraz etme zorunluğu olmaksızın iptal edilecektir. Sipariş iptaliniz ürünün kargoya verilmesinden sonra gerçekleştiği takdirde, kargo masrafı tarafınıza yansıtılacaktır. Lütfen siparişlerinizi iptal etmek istediğinizde, bize sipariş tarihi, sipariş numarası veya kullanıcı adınız ve ürün ismi gibi bilgilerinizi de iletiniz. İptal edilen siparişler kargoya verilmiş ise ALICI tarafından teslim alınmadan aynı kargo elemanı ile iade edilmesi şarttır. Aksi halde 4.6 ve 5. Madde hükümleri saklıdır.

İşbu sözleşmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile Nassau’nun yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

 

Siparişin sonuçlanması durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılacaktır.