Bilgilerinizin Gizliliği

Müşterilerimize ait kişisel bilgiler, gizlilik içerisinde alınmaktadır. Kişisel bilgiler sözleşme konusunun yerine getirilmesi zorunluluğu dışında kesinlikle 3. şahıslara iletilmemektedir.

Üye olurken verdiğiniz tüm bilgilere kendi oluşturduğunuz şifreniz ile sadece siz ulaşabilir ve siz değiştirebilirsiniz. Başka birinin sizinle ilgili bilgilere ulaşması, kullanması ve bunları değiştirmesi mümkün değildir. İstediğiniz zaman üyelikten ayrılabilirsiniz. Üyelikten ayrılanların bilgileri silinir, karabatak.com tarafından kullanılmaz. Bununla beraber iş sürecimizin sorunsuz ilerlemesi için müşteri bilgilerimizin saklanması ve kullanımı kısmen gereklidir.

 

ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

 1. Taraflar
 2. a) karabatak.com (Bundan böyle “site” olarak anılacaktır) adresindeki ve bu ismi taşıyan internet sitesinin faaliyetlerini yürüten KENOBİ DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (Bundan böyle “Kenobi” olarak anılacaktır).
 3. b)  Kenobi’ye ait internet sitesine / uygulamaya üye olan internet kullanıcısı (“Üye”)
 4. 2. Sözleşmenin Konusu

İşbu sözleşmenin konusu, sitede sunulan hizmetlerin, bu hizmetlerden yararlanma şartlarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir. İşbu sözleşmenin kapsamı işbu sözleşme ile site içerisinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin Kenobi tarafından yapılmış olan bilcümle uyarı, yazı ve açıklama gibi beyanlardır. Üye, işbu sözleşme hükümlerini kabul etmekle, site içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin açıklanan her türlü beyanı da kabul etmiş olmaktadır. Üye bahsi geçen beyanlarda belirtilen her türlü hususa uygun olarak davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 1. Hak ve Yükümlülükler: 

4.1. Üyelerin Hak ve Yükümlülükleri

Üye, üyeliği süresince, sitenin hizmetlerinden faydalanırken ve sitenin hizmetlerle ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken işbu sözleşme içerisinde yer alan tüm şartlara, sitenin ilgili yerlerinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, işbu sözleşme ile belirlenen tüm şart ve kuralları anladığını, kabul ettiğini ve onayladığını kabul eder.

Siteye üye olabilmek için reşit olmak, işbu sözleşme hükümleri uyarınca üyeliği daha önceden Kenobi  tarafından iptal edilmemiş olmak gerekmektedir.Reşit olmayan, üyeliği daha önce iptal edilmiş olan kişilerin üyelik kayıt işlemlerini tamamlamış olmaları ve işbu sözleşmeyi onaylamaları, üyelik sonucunu doğurmayacak ve Kenobi ’ye herhangi bir sorumluluk yüklemeyecektir. Üye, üyelik aşamasında ilgili internet sayfası aracılığıyla belirttiği ve “Ay, Gün, Yıl”dan oluşan doğum tarihi ile reşit olduğunu beyan etmiş olur. Reşit olmadığı, üyeliğinin daha önce iptal edilmiş olduğu tespit edilen üyenin üyeliği iptal edilir.Üyenin vermiş olduğu yanlış, hatalı ve eksik beyandan dolayı sitenin herhangi bir sorumluluğu yoktur.

Üye, Kenobi ’nin yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmakla yükümlü olduğu durumlar içerisinde, resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde üyelere ait gizli/özel/ticari bilgileri resmi makamlara açıklamaya zorunlu ve yetkili olacağını ve bu sebeple Kenobi ’den her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

Üyelerinsite aracılığıyla sunulan hizmetlerden yararlanabilmek amacıyla kullandıkları sisteme erişim araçlarının (kullanıcı ismi, şifre v.b) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması durumlarıyla ilgili hususlar tamamen üyelerin sorumluluğundadır. Üye, kullandığı cihazlar ve bağlantı güvenliği dahil tüm güvenlik önlemlerini kendi almak ve öngörmekle yükümlüdür.  Üyelerin, sisteme giriş araçlarının güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı üyelerin ve/ veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlardan Kenobi ’nin doğrudan veya dolaylı herhangi bir sorumluluğu yoktur.

Üyeler sitedeki kendilerinden istenen ve kendilerince sağlanan tüm bilgilerin ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul ve taahhüt etmektedirler. Kenobi, üyeler tarafından siteye iletilen bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırma; bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru, işbu sözleşmenin hükümlerine ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından ve/veya bu içerikler aracılığıyla diğer internet sitelerine ya da hizmet sağlayıcılara yapılan yönlendirmelerden dolayı ortaya çıkacak hiçbir maddi-manevi zarardan da sorumlu tutulamaz.

Üyeler, Kenobi’nun yazılı onayı olmadan işbu sözleşmeyi veya bu sözleşmenin kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini, üye profilleriniüye bilgilerini kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü kişiye devredemez; üyelik üyenin kendisinden başka kişilerin kullanımına açılamaz. Bu tür devirler veya yetkisiz kullanımlar sonucu üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı Kenobi doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Üyeliğini başkasına kullandırttığı veya devrettiği tespit edilen üyenin üyeliği iptal edilir.

Her üye, www.karabatak.com’da bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veritabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğin, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla Kenobi ve site ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. Üyelerin işbu sözleşme hükümlerine ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdikleri site üzerindeki faaliyetleri nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı Kenobi doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Üyesitenin hello@karabatak.com adresine “iptal talebi” başlıklı mesaj atarak üyeliğini iptal ettirebilir.

4.2. Kenobi’nun Hak ve Yükümlülükleri

Kenobi, sitede sunulan hizmetleri, fiyatları, koşulları ve içerikleri her zaman değiştirebilme; üyelerin sisteme yükledikleri bilgileri, içerikleri de dahil olmak üzere üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. Kenobi, bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanma hakkına sahiptir. Üyeler, Kenobi ‘nun kendilerinden talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. Kenobi tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri gerekli görüldüğü takdirde bizzat Kenobi tarafından yapabilir. Kenobi tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin, üyeler tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen üyelerin kendilerine aittir.

Siteüzerindeki yönlendirmeler (link, banner) vasıtasıyla erişilen portallar, web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu linkler vasıtasıyla erişilen portallar veya web sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında Kenobi’nun herhangi bir sorumluluğu yoktur.

Kenobi, sitede yeralan üye bilgilerini, üye profillerini ve üyelerin sisteme

Yükledikleri bilgileri ve içerikleri, güvenlik, kendi yükümlülüğünü ifa ve bazı istatistiki değerlendirmeler için dilediği biçimde kullanabilir; bunları bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir. Ancak bu bilgileri gizlilik yükümlülüklerine uygun olarak 3. Kişilere ifşa etmez veya paylaşmaz.

Kenobi, sitenin işleyişine, genel kurallarına, genel ahlak kurallarına aykırı ve Kenobi tarafından kabul edilmesi mümkün olmayan mesajları, yorumları, içerikleri istediği zaman ve şekilde erişimden kaldırabilir; Kenobi bir üyenin üyeliğine herhangi bir ihbar yapmadan son verebilir. Üye karabatak.com’a yüklediği ahlaka ve hukuka aykırı içerik sebebiyle Kenobi’nun maruz kalacağı her türlü zararı tazmin etmekle yükümlüdür.

Teknik sorunlardan dolayi Site’nin yayınlarında kesintiler olabilir. Bu kesintilerden dolayı yaşanan iletişim ve “Site”ye ulaşmaya dair ilişkin kesintilerde Üye’nin yaşayacağı sorunlardan Kenobi sorumlu tutulamaz.

“Site”de yayınlanan her türlü görüntü, yazı, fotoğraf ve diğer materyal Kenobi’nun izni olmadan diğer internet sitelerinde ve gazete, televizyon, radyo, dergi gibi konvansiyonel mecralarda yayınlanamaz. “Site”de yer alan tüm içerik, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun dördüncü maddesinin yedinci bendi olan, “Belli bir maksada göre ve hususi bir plan dahilinde verilerin ve materyallerin seçilip derlenmesi sonucu ortaya çıkan ve bir araç ile okunabilir veya diğer biçimdeki veri tabanları” ile koruma altında olduğu gibi eser niteliğindeki içerik ayrıca hukuki korumaya tabidir.

 1. Sınırlı Sorumluluk

Kenobi üyelerin veya üyelerin sitede sağlanan hizmetler ve/veya yer alan uygulamalar sebebiyle muhatap olduklari 3. kişilerin, bu hizmet ve uygulamalar ile bağlantılı olarak ve /veya kaynaklanan hiçbir maddi, manevi, dolaylı veya direkt zarardan sorumlu olmayacağı gibi, üyelerin kanuna aykırı fiil ve eylemlerinden dolayı hukuki ve cezai olarak sorumlu tutulamaz. Kenobi ön bilgilendirme yapmadan üyelik koşullarını güncelleme ve değiştirme hakkına sahiptir.

 1. Mücbir Sebepler

Hukuken mücbir sebep / zorlayıcı sebep sayılan tüm durumlarda, Kenobi işbu sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, Kenobi için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için Kenobi’dan herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. “Mücbir sebep” terimi, doğal afet, isyan, salgın hastalık, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve Kenobi’dan gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

 1. Uygulanacak Hukuk ve Yetki

İşbu sözleşmenin uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu sözleşme dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde İstanbul (merkez) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

 1. Sözleşmenin Feshi
 2. İşbu sözleşme üyenin üyeliği iptal edilinceye kadar yürürlükte kalacak ve taraflar arası hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecek üyenin üyelik süresinin dolması geçici veya kalıcı olarak üyeliğinin durdurulması hallerinde sona ermiş sayılacaktır.
 3. Kenobi, üyelerin işbu sözleşmede belirtilen hükümleri ve site içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin benzeri kuralları ihlal etmeleri durumunda sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecek ve üyeler fesih sebebiyle Kenobi ‘nun uğradığı tüm zararları tazmin etmekle yükümlü olacaktır.
 4. Kenobi teknik, ticari ya da finansal sebeplerden dolayı tüm üyelerin sözleşmesini dilediği zaman önelsiz olarak feshedebilir, ya da önceden haber vermeksizin siteyi yayından kaldırmak suretiyle sözleşmeyi sona erdirebilir.Üyelere sunulan avantajlar ve yapılan kampanyalar Kenobi’nun yetkisinde olup, Kenobi Üyelere sağladığı ayrıcalıkları / faydaları her zaman genişletebilir ve/veya daraltabilir. Bu tür uygulamalar sitede duyurular şeklinde ve/veya Üye tarafından sunulan iletişim bilgileri kullanılarak iletilebilir.